Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Izvori međunarodnog poslovnog prava

Saznajte na koje se sve običaje, pravila, zakone i druge dokumente domaće i međunarodno pravo oslanja, odnosno koji su izvori međunarodnog poslovnog prava. Miloš Kostić govori i o sankcijama ukoliko se prihvaćene obaveze ne izvrše. Upoznaćete se sa opštim pravnim principima u međunarodnom pravu. Saznaćete šta je običajno pravo, kada je ono važno i koje su ključne razlike između kodifikovanih i nekodifikovanih pravila.

0.0/5

Prosledi prijatelju

Ovo će te možda interesovati. Idi na link:
https://www.linkedu.tv/izvori-medunarodnog-poslovnog-prava