Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Maslovljeva hijerarhija potreba u prodaji

Kako potrebe utiču na odluku o kupovini? Predavač Miodrag Kostić prenosi Maslovljevu hijerarhiju potreba u kontekst prodaje. On Maslovljevih pet nivoa potreba, u koje spadaju fiziološke, potrebe za sigurnošću, za ljubavlju i pripadanjem, za samopouzdanjem i potrebe samoaktuelizacije, svodi na pet nivoa motivacije prilikom procesa kupovine, a to su: bol u sadašnosti, bol u budućnosti, zadovoljstvo, zadovoljstvo u budućnosti i interesovanje.

0.0/5
Predavač - nedostaje slika

Miodrag Kostić

Miodrag Kostić je direktor korporacije „Veza d.o.o”, čija je delatnost razvoj poslovanja, marketing, menadžment prodaje i inovativne konsultantske i trening usluge. Više »

Pogledajte ostale video materijale »

Prosledi prijatelju

Ovo će te možda interesovati. Idi na link:
https://www.linkedu.tv/maslovljeva-hijerarhija-potreba-u-prodaji