Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

dr Dragan Milošević

Dragan Milošević je doktorirao užu naučnu oblast menadžment i trenutno je angažovan, u zvanju docenta, na Visokoj školi za ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, na predmetima Poslovna ekonomija, Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja i Menadžment malih i srednjih preduzeća. Dr Dragan Milošević ima dugogodišnje predavačko iskustvo i iskustvo realizacije strateških, razvojnih i investicionih projekata u obrazovanju.
Njegove reference podrazumevaju i bogato iskustvo u privredi u vođenju projekata, kao i savetodavni rad u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Saradnja sa mnogobrojnim organizacijama i preduzećima na raznim projektima kvalifikuje dr Dragana Miloševića kao vrsnog konsultanta u investicionom bankarstvu, državnoj administraciji, korporativnom menadžmentu i preduzetništvu. Dr Dragan Milošević je član Udruženja za međunarodno uporedno računovodstvo (ICAA) i Udruženja za upravljanje projektima (YUPMA). Objavio je preko 15 radova u različitim publikacijama, kao i dve knjige: Menadžment malih i srednjih preduzeća i Upravljanje projektima.

Pogledajte ostale video materijale »