Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

Marko Carić

Marko Carić je magistar računarskih nauka, poseduje višegodišnje predavačko iskustvo u programskim jezicima Java i PHP. Diplomirao je i magistirao na Matematičkom fakultetu u Beogradu gde radi na izradi doktorske disertacije.
Kao koautor objavio je više udžbenika iz oblasti računarstva.
Oblasti interesovanja su mu kriptografija, algoritmika i programiranje.

Pogledajte ostale video materijale »