Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

Stefan Karadžić

Stefan Karadžić je zaposlen u švedskoj kompaniji Ericsson, gde radi u globalnom timu za regrutaciju budućih talenata i unapređenju brenda kompanije kao poslodavca. U svom radu koristi socijalne mreže i analitiku kao osnovne alate za stupanje u kontakt sa kandidatima. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija bio je veoma angažovan u volonterskom radu i studentskom organizovanju. Kao predsednik Studentske organizacije BEST Beograd i glavni organizator sajma poslova „JobFair10 – Kreiraj svoju budućnost!”, sarađivao je sa svim većim kompanijama u Srbiji u zapošljavanju diplomaca tehničko-tehnološke struke. Održao je znatan broj treninga studentskoj publici iz oblasti prodaje, prezentacionih veština, motivacije i samomotivacije. Praksom u konsultantskoj kompaniji H.art dodatno je ojačao svoje znanje iz ovih oblasti. 

Pogledajte ostale video materijale »