Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

Miloš Radivojević

Miloš Radivojević se gotovo deset godina bavi poslovima investicionog bankarstva. Tokom karijere je bio zaposlen u domaćim i stranim revizorskim kućama i investicionim firmama u kojima je radio na poslovima prezimanja i spajanja kompanija, privlačenja investitora, dokapitalizacije kao i upravljanja investicijama za potrebe investitora. Autor je većeg broja poslovnih planova, kao i planova restrukturiranja, a posebno se istakao sa dugačkim nizom procena vrednosti kapitala koje je izradio za potrebe kako domaćih i stranih investitora tako i vlasnika kapitala koji su prodavali ili uvećavali kapital svojih kompanija.
Pored iskustva u praksi, Miloš Radivojević je bio i rado viđen kao gost predavač na teme investicionog bankarstva, merdžera i akvizicija i upravljanja projektima u Narodnoj banci Srbije, Ekonomskom fakultetu i drugde.
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu. Od 2010. godine, pored zvanja diplimiranog ekonomiste, stekao je i MBA titulu sa britanskog Sheffield univerziteta, masterirajući kao jedan od najboljih studenata u klasi sa disertacijom na temu primene metode diskontovanih novčanih tokova kao procene vrednosti kapitala u Srbiji.
Od 2006. godine radi u Societe Generale banci u Beogradu na poziciji Direktora za korporativne finansije.

Pogledajte ostale video materijale »