Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

Dragan Zlatković

Dragan Zlatković je arhitekta. Završio je osnovne studije na Beogradskom univerzitetu, a zatim nastavio usavršavanje u Italiji. Kao jedini student od 500 kandidata sa fakulteta Arhitekture Univerziteta u Trstu, 2013. godine je dobio mogućnost da nastavi studiranje na Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) u Barseloni. Na međunarodnom takmičenju „Solar Decathlon Europe”, koje promoviše istraživanja u razvoju energetski efikasnih kuća, osvojio je zlatnu medalju, kao član tima RESSO od 50 ljudi. Predstavili su projekat „pametne” kuće, koja je, zahvaljujući solarnim panelima, energetski nezavisna.

Pogledajte ostale video materijale »