Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

dr Danijela Lalić

Dr Danijela Lalić je zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment i na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju u Beogradu. Predavač je na kursevima iz oblasti korporativnih komunikacija, marketinga i odnosa s javnošću.

Njena interesovanja usmerena su na: socijalno umrežavanje, online komunikaciju, internet i intranet sisteme, interne odnose, ljude i nove tehnologije. Radi kao konsultant na brojnim projektima u oblasti komunikacija i trener je na edukativnim programima za različite kompanije i javne institucije. Eksterni je savetnik za odnose s javnošću i marketing u nekoliko privrednih organizacija i partner u konsultantskoj kući ProMethod Network Solution System. Aktivni je član Radne grupe za edukaciju i razvoj društveno odgovornog poslovanja Globalnog Dogovora UN-a i član UO Društva Srbije za odnose s javnošću. Do sada je objavila preko 60 publikacija, naučnih i stručnih radova.

Pogledajte ostale video materijale »