Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

mr Suzana Marković

Suzana Marković, magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer elektrotehnike, trenutno radi na doktorskoj tezi pod nazivom „Modelovanje adaptivnih sistema za učenje na daljinu, sa posebnim osvrtom na profil studenata na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu”.
Završila je postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Računarske tehnike i informatika i stekla zvanje magistar tehničkih nauka iz oblasti računarstva na temu „Model i realizacija elektronskih sistema za učenje na daljinu”. Završila je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Prištini, smer Telekomunikacije i informatika.

Pogledajte ostale video materijale »