Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

dr Svetlana Anđelić

Dr Svetlana Anđelić je završila akademske i magistarske studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom ''Prilog objektivnom vrednovanju rezultata rada studenta primenom računarskog adaptivnog testiranja'' odbranila je na Union univerzitetu.
Karijeru predavača je gradila na Višoj elektrotehničkoj školi i Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u Beogradu. Autor je više skripti iz objektnog, vizuelnog i web programiranja, kao i jedne knjige iz oblasti baza podataka. Objavila je više od trideset radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima.

Pogledajte ostale video materijale »