Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

dr Dragan Živković

Diplomirao je na Vojnoj akademiji, magistrirao u Centru visokih vojnih škola u Beogradu, u oblasti menadžmenta u odbrani i bezbednosti, a doktorirao na Vojnoj akademiji u Beogradu, u oblasti upravljanja i modelovanja sistema bezbednosti državnih granica, gde je dugi niz godina radio kao nastavnik na operativnom i strategijskom nivou školovanja.

Na istoj akademiji biran je za docenta, a na Institutu za strategijska istraživanja ministarstva Odbrane za višeg naučnog saradnika.  Bio je načelnik Nastavnog centra za obuku i usavršavanje kadrova za potrebe Ministarstva odbrane.Redovni je član Udruženja projektnih menadžera Srbije — YUPMA. 

U dosadašnjem radu je rukovodio ili učestvovao u realizaciji više naučno-istraživačkih projekata. Učestvovao je u radnim timovima Vlade Republike Srbije u izradi Strategije odbrane i Strategije nacionalne bezbednosti, a i rukovodio je i učestvovao u realizaciji projekta Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije. Duži niz godina bio je redovni član Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije, gde je bio rukovodilac grupe za projekte i bezbednost. Autor je više naučnih radova objavljenih u domaćim časopisima i konferencijama sa međunarodnim učešćem, kao i nekoliko knjiga.

Pogledajte ostale video materijale »