Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

dr Vladimir Simović

Doktor tehničkih nauka, polje organizacionih nauka. Doktorirao je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu iz oblasti elektronskog poslovanja i magistrirao na istom fakultetu na temu sistema plaćanja na internetu. Doktorska disertacija je urađena iz oblasti sistema za razmenu kreditnih informacija na bazi istraživanja koje je sprovedeno u Udruženju banaka Srbije. Na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije je angažovan na izvođenju nastave na predmetima Socijalni i pravni kontekst računarstva i Elektronsko poslovanje.

Oblasti profesionalnog interesovanja obuhvataju sisteme plaćanja na internetu, poslovnu primenu cloud computinga, bankarsko poslovanje, elektronsku trgovinu, sajber pravo, internet marketing i računovodstvenu politiku. Učesnik domaćih konferencija i naučnih skupova koji se bave problematikom elektronskog poslovanja.

Autor i koautor radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima. Njegovi radovi su citirani od strane Svetske banke u njenim redovnim godišnjim publikacijama.

Pogledajte ostale video materijale »