Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Pojam finansijskog rizika

Zašto ne eliminišemo rizik, nego upravljamo njime? U ovom predavanju Aleksandar Štajner govori o pojmu finansijkog rizika i  potrebi za kvantifikacijom rizika kako bi se on procenio i kako bi se njime uspešno upravljalo, te tako i njegovi potencijalni efekti sveli na minimum.  Saznaćete i više o aktivi i pasivi,  o odnosu duga i kapitala i vezi sa dugom za porez, kao i o optimalnoj strukturi kapitala.

0.0/5
Predavač - nedostaje slika

Aleksandar Štajner

Aleksandar Štajner je portfolio menadžer Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DELTA Generali, zadužen za upravljanje portfoliom i ulaganje sredstava članova fonda.  Više »

Pogledajte ostale video materijale »

Prosledi prijatelju

Ovo će te možda interesovati. Idi na link:
https://www.linkedu.tv/pojam-finansijskog-rizika