Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Website Building”

„Website Building”U ponedeljak, 25. januara, pratite predavanje „Website Building” i upoznajte se sa konceptima kreiranja klijentskog dela web aplikacije i njenih delova pomoću JavaScripta i pratećih tehnologija. 

Na kursu „Website Building” u potpunosti ćete zaokružiti celinu kreiranja web aplikacije i upoznati mogućnosti za rešavanje različitih vrsta zahteva. Fokus kursa je na potpunom osposobljavanju polaznika za rad na klijentskim delovima web aplikacije. Posle slušanja ovog kursa polaznik će moći da postojeću prezentaciju obogati klijentskom funkcionalnošću, animacijama i interakcijom sa korisnikom. Moći će da razume, isplanira i implementira rešenje za bilo koji zahtev koji se tiče klijentskog dela aplikacije, a uspešno će vladati tehnikama za manipulaciju DOM-om i bibliotekama JQuery i JQuery UI.

Kroz kurs su dati odgovori na pitanja kako programabilno pristupati HTML elementima na strani, kako ih kreirati, modifikovati ili obrisati i dinamički vršiti njihovu stilizaciju. Detaljno je obrađena tehnologija Document Object Model (DOM), njeni API-ji, karakteristike, kao i različiti načini njenog korišćenja. Deo kursa stavlja akcenat na biblioteku JQuery i predstavlja rešenja koja ova biblioteka nudi. 

 

 

Predavač Dušan Čoko objasniće vam kako je sve moguće integrisati JavaScript u HTML. Tokom kursa akcenat je na radu sa HTML sadržajem strane, pomoću DOM tehnologije, i to kroz različite pristupe – od čistog JavaScripta do korišćenja popularne biblioteke JQuery.

 

Dušan Čoko je team leader u okviru razvoja i održavanja informacionog sistema visokoškolske ustanove koji broji oko 3.000 aktivnih dnevnih korisnika.

 

Programiranjem web aplikacija bavi se više od osam godina. Za to vreme Dušan je razvio na desetine sajtova različitih veličina i nekoliko e-commerce rešenja. Koautor je prvog domaćeg materijala za e-commerce platformu „Magento” i deo je zajednice za podršku lokalizacije ove platforme.

 

Stručnjak je za frontend i backend delove softvera – poseduje iskustvo u razvoju web i desktop aplikacija korišćenjem programskih jezika PHP, Java, Python i Visual Basic za backend/native aplikacije, kao i HTML/CSS/JavaScript tehnologije za frontend.

 

Napomena: Predavanje će biti dostupno u ponedeljak, 25. januara od 13:30h, na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja