Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Upravljanje rizikom

U sredu, 4. septembra, od 17:00h putem streama moći ćete da pogledate predavanje „Upravljanje rizikom”.

0Saznajte više o menadžemtu rizika, proceni rizika i planiranju upravljanja krizom. 

Slađana Petrović je profesor civilne odbrane. Završila je Višu školu unutrašnjih poslova (Kriminalističko-policijska akademija) i Fakultet civilne odbrane (Fakultet bezbednosti) u Beogradu. Zaposlena je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. Organizovala je i realizovala informativne obuke u oblasti prepoznavanja i suzbijanja kriminalnih aktivnosti. Pohađala je brojne seminare i učestvovala u radionicama na temu kriminalistike. Aktivno učestvuje u operativnim projektima koji imaju cilj da prepoznaju i spreče različite pojavne oblike kriminaliteta.

Napomena: Stream će biti dostupan 4. septembra od 16:55h na naslovnoj strani.

Arhiva događaja