Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Upravljanje obimom, vremenom i troškovima projekta”

Mila MilenkovićU petak, 21. januara, od 17:30h putem Live streama pratite predavanje u okviru kursa Upravljanje obimom, vremenom i troškovima projekta i saznajte koje veštine, znanja i alati vam u tim poslovima mogu pomoći. Mila Milenković upoznaće vas sa načinima za efikasno upravljanje različitim procesima po segmentima upravljanja projektima. 

 

Predavač Mila Milenković je dipl. inž. elektrotehnike, magistar ekonomskih nauka i doktor tehničkih nauka. Zaposlena je u Telekomu Srbija a. d., gde od novembra 2017. vodi Službu za digitalne inovacije i aplikacije u sklopu programa digitalne transformacije kompanije u Direkciji za IT/ICT. Glavni akcenat je stavljen na inovativni portfolio usluga kompanije sa ciljem da se razvije niz različitih digitalnih usluga Internet of Things usluge – kao što su Smart City i Smart Home, cloud bazirana rešenja za poslovne i rezidencijalne korisnike. U periodu od 2008. do 2017. godine bila je angažovana na uspostavljanju partnerskog programa Telekoma Srbija, najpre kroz osnivanje Službe za razvoj prodaje sa partnerima, a nakon toga kroz upravljanje Službom za razvoj poslovanja u okviru Razvoja servisa.

Prethodno radno iskustvo u Telekomu Srbija obuhvata rad u Direkciji za strategiju i razvoj kompanije, u periodu od 2003. do 2008. godine, kroz učešće u izradi strateškog biznis plana kompanije i pripremi globalne proizvodne roadmape za dugoročni tehnološki razvoj kompanije.

 

Napomena: Live stream će biti dostupan  21. januara, od 17:30h, na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja