Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Upravljanje međunarodnim projektima

Upravljanje međunarodnim projektima

U četvrtak, 27. avgusta, od 13:30h, putem LIVE STREAMA moći ćete da pratite predavanje „Upravljanje međunarodnim projektima”.

Saznajte više o upravljanju projektima na međunarodnom nivou, kao i o usklađivanju procesa upavljanja projektima sa propisima EU.
Ariel Milošević ima više od 15 godina radnog iskustva, od kojih je poslednjih osam u razvoju i koordinaciji različitih regionalnih i globalnih projekata, uključujući projekte koje finansira EU. Obrazovanje je stekao u oblasti međunarodnog prava, a poseduje i praktično iskustvo u upravljanju projektima, logistici i procesima snabdevanja, adaptaciji na klimatske promene, javnim nabavkama, odnosima sa javnošću i organizaciji radionica i seminara. Ima bogato iskustvo u radu sa vladinim, nevladinim i međunarodnim organizacijama i privatnim sektorom. Trenutno radi kao menadžer na projektima SEERISK i ORIENTGATE u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Autor je više publikacija i tekstova.

 

Napomena: Live stream će biti dostupan 27. avgusta od 13:25h na naslovnoj strani.

Arhiva događaja