Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Struktura i dizajn organizacije

U utorak, 14. januara, od 17:30h putem LIVE STREAMA možete pratiti predavanje „Struktura i dizajn organizacije”

Iskoristite priliku da pogledate predavanje Tijane Savić Tot i saznajte više o strukturi organizacije i osnovnim konceptima dizajna organizacije.

0Doc. dr Tijana Savić Tot u oblasti obrazovanja radi poslednjih petnaest godina na izvođenju nastave iz predmeta Osnove menadžmenta i Strategijski menadžment. Osnovne istraživačke oblasti su joj strategijski menadžment ljudskih resursa i strategijski menadžment. Autor je preko trideset naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i stalni učesnik na konferencijama u zemlji i inostranstvu, iz oblasti menadžmenta, strategijskog menadžmenta, upravljanja znanjem i menadžmenta ljudskih resursa. Učesnica je više domaćih i međunarodnih projekata, konsultant iz oblasti strategijskog menadžmenta ljudskih resursa i stalni je recenzent domaćih i međunarodnih časopisa.

Napomena: Live stream će biti dostupan 14. januara od 17:25h na naslovnoj strani.

Arhiva događaja