Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Software Quality Introduction”

„Software Quality Introduction”U utorak, 7. februara, od 9:30, putem Live streama pratite predavanje Aleksandre Arsić u okviru kursa „Software Quality Introduction” i detaljno se upoznajte sa aspektima važnim za kvalitet softverskog proizvoda.

Ovaj kurs će vam omogućiti da razumete značenje koncepata i karakteristika kvaliteta i njihov uticaj na razvoj softvera i održavanje. U prvom delu kursa biće predstavljen pojam kvaliteta softvera. Zatim ćete se upoznati sa procesom upravljanja kvalitetom softvera, kao i sa tehnikama upravljanja softverskim kvalitetom i njegovog merenja. U drugom delu kursa savladaćete standarde i modele softverskog kvaliteta.

Kurs, između ostalog, obrađuje oblasti: softverski kvalitet, prema IEEE Computer Society, Software Engineering Coordinating Committee, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, kao i ostale standarde i modele softverskog kvaliteta, Model zrelosti sposobnosti (Capability Maturity Model – CMM), ISO standarde, sisteme obezbeđenja kvaliteta softvera i Six Sigma strategije poboljšanja kvaliteta i njene metode.

Nakon uspešno odslušanih predavanja, poznavaćete sve modele softverskog kvaliteta i njihovu primenu s ciljem unapređenja kvaliteta. Uz to, razumećete važnost i bliskost pojmova kvaliteta procesa razvoja i kvaliteta softverskog proizvoda.

Aleksandra Arsić je master matematičarka (računarstva i informatike) i studentkinja doktorskih studija Fakulteta tehničkih nauka. Kao saradnica u nastavi i asistent-predavač ima višegodišnje iskusto.

Pored toga, aktivno učestvuje na IT projektima gde kao programerka primenjuje znanja iz baza podataka, HTML-a, CSS-a, JavaScript-a, ali i programskih jezika kao što su C, C++ i Java.

Poseduje sertifikate Oracle Akademije: Database Design and Programming with SQL, Java Programming, Java Fundamentals.

Napomena: Predavanje će biti dostupno 7. februara od 9:30, na naslovnoj strani.

Arhiva događaja