Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Software Quality Introduction

Vladimir Marić U utorak, 25. januara, od 17:30h, pratite predavanje u okviru kursa Software Quality Introduction i detaljno se upoznajte sa aspektima važnim za kvalitet softverskog proizvoda.

Ovaj kurs će vam omogućiti da razumete značenje koncepata i karakteristika kvaliteta i njihov uticaj na razvoj softvera i održavanje. U prvom delu kursa predavač će predstaviti pojam kvaliteta softvera. Zatim ćete se upoznati sa procesom upravljanja kvalitetom softvera, kao i sa tehnikama upravljanja softverskim kvalitetom i njegovog merenja. U drugom delu kursa savladaćete standarde i modele softverskog kvaliteta.

Kurs, između ostalog, obrađuje oblasti: softverski kvalitet, prema IEEE Computer Society, Software Engineering Coordinating Committee, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, kao i ostale standarde i modele softverskog kvaliteta, Model zrelosti sposobnosti (Capability Maturity Model – CMM), ISO standarde, sisteme obezbeđenja kvaliteta softvera i Six Sigma strategije poboljšanja kvaliteta i njene metode.

Nakon uspešno odslušanih predavanja, poznavaćete sve modele softverskog kvaliteta i njihovu primenu s ciljem unapređenja kvaliteta. Uz to, razumećete važnost i bliskost pojmova kvaliteta procesa razvoja i kvaliteta softverskog proizvoda.

Kurs Software Quality Introduction vodi Vladimir Marić, IT inženjer i stručnjak za programiranje i dinamiku animacije, sa višegodišnjim predavačkim iskustvom. On je prvi i jedini instruktor za Zend PHP sertifikaciju u Srbiji, a poseduje i licencu Microsoft sertifikovanog trenera (MCT). 

Osim toga, osnivač je kompanije za web i video produkciju i razvoj poslovnog softvera. Učestvovao je u brojnim međunarodnim projektima sa inostranim partnerima.

Napomena: predavanje će putem Live streama biti dostupno u utorak, 25. januara, od 17:30h, na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja