Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Software Design and Architecture”

„Software Design and Architecture”U utorak, 22. novembra, od 9:30h putem Live streama pratite predavanje Aleksandre Arsić  u u okviru kursa  „Software Design and Architecture” i upoznajte se sa osnovama softverskog inženjerstva, planiranja projekta, dizajniranja i kreiranja programa. Saznaćete kako se računarski program izvršava i kakve sve vrste računarskih programa postoje, i detaljno ćete proći analizu različitih aspekata u planiranju projekata – od pristizanja klijentskih zahteva do konačnog softverskog proizvoda. 

Oni koji upišu kompletan kurs imaće priliku da na njemu savladaju upotrebu alata za verzionisanje, Git i SVN. Uz to, upoznaće i najpopularnije kolaboracione platforme: GitHub i Bitbucket, kao i platforme za upravljanje projektima i projektnim zadacima: Jira i Confluence. Na kraju, savladaćete konkretne programske elemente i procese njihovog konstruisanja pomoću jezika UML i upotrebu CASE alata. Osposobićete se da samostalno analizirate korisničke zahteve i procenite sve faktore koji mogu uticati na izgradnju budućeg informacionog sistema.

Kurs Software Design and Architecture vodi Aleksandra Arsić, master matematičarka (računarstva i informatike) i studentkinja doktorskih studija Fakulteta tehničkih nauka. Kao saradnica u nastavi i asistent-predavač ima višegodišnjeg iskustva.

Pored toga, aktivno učestvuje na IT projektima gde kao programerka primenjuje znanja iz baza podataka, HTML-a, CSS-a, JavaScript-a, ali i programskih jezika kao što su C, C++ i Java.

Poseduje sertifikate Oracle Akademije: Database Design and Programming with SQL, Java Programming, Java Fundamentals.

Napomena: Live stream će biti dostupan 22. novembra, od 9:30h, na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja