Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Softverski inženjering”

Svetlana JevremoviU utorak, 19. oktobra, od 11:00h, putem streama pratite predavanje „Softverski inženjering” i iz predavanja Svetlane Jevremović saznajte više o dizajnu i arhitekturi softvera, modelima razvoja i pogledima na kvalitet softverskog proizvoda. 

Predavač dr Svetlana Jevremović diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, kibernetski smer. Postdiplomske specijalističke studije, smer Internet tehnologije, i magistarske studije, smer Elektronsko poslovanje, završila je takođe na FON-u. Njen specijalistički rad je bio u oblasti e-obrazovanja, dok je magistarska teza bila posvećena adaptivnom e-obrazovanju za programski jezik Java. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Prilog razvoju modela adaptivnog elektronskog obrazovanja” odbranila je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu i stekla zvanje doktor informatičkih nauka. Rezultate proistekle iz rada na magistarskoj tezi i doktorskoj disertaciji objavila je u više radova u međunarodnim časopisima sa impakt faktorom, u časopisima nacionalnog značaja, kao i u zbornicima naučnih skupova međunarodnog i nacionalnog značaja. Poseduje dugogodišnje predavačko iskustvo.

Napomena: Stream će biti dostupan 19. oktobra, od 11:00h, na naslovnoj strani.

Arhiva događaja