Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Razvoj biznis plana”

Razvoj biznis planaU četvrtak, 15. septembra od 10:00h pratite predavanje „Razvoj biznis plana” i saznajte zbog čega je biznis plan značajan za uspeh moderne kompanije. Iz predavanja Sandre Savanović Stevanović saznaćete šta sve biznis plan treba da sadrži i upoznaćete se sa raznim primerima biznis planova, kao  i sa metodologijama njihove izrade. Naučite šta je sve bitno da celokupni poslovni poduhvat pretočite u ozbiljan poslovni plan. 

 

Predavač Sandra Savanović-Stevanović je trener poslovnih veština i konsultant za poslovni razvoj i strateško planiranje poslednjih 20 godina. Duboko veruje u celoživotno učenje i životna misija joj je da pomogne i podrži ljude u njihovom profesionalnom i ličnom razvoju. Radila je sa 1.000 preduzeća, 3.500 preduzetnika i 200 opština u regionu Jugoistočne Evrope na različitim programima obuke, podrške i razvoja. Specijalizovala se za teme iz preduzetništva, strateškog i operativnog planiranja, upravljanja promenama, organizacionog razvoja, komunikacije, timskog rada i liderstva. Radi sa javnim (od lokalnog do nacionalnog nivoa), privatnim (i korporacije i mikro, mala i srednja preduzeća), nevladinim i međunarodnim organizacijama (EU, GIZ, USAID,SDC/SECO/SIPPO, JICA, brojne UN agencije, ILO, ADA, EBRD…) Prosečno godišnje održi oko 1.000 sati treninga i 200 sati koučinga. Radila je u više od 20 zemalja na 4 kontinenta. Njene obuke do sada je pohađalo nešto više od 50.000 ljudi. Poseduje preko 10 međunarodnih trenerskih i koučing sertifikata i akreditacija izdatih od relevantnih organizacija u Nemačkoj, Francuskoj, SAD, Velikoj Britaniji, Kanadi… Nagrađena je od strane EBRD za najboljeg mentora za žensko preduzetništvo u Jugoistočnoj Evropi.

Akreditovani je mentor Univerziteta Kembridž za start-upove (ImagineIF program). Po formalnom obrazovanju, Sandra je diplomirani ekonomista. Završila poslediplomske studije iz Upravljanja procesima tranzicije i rekonstrukcije, kao i specijalističke studije iz Upravljanja procesima inovacija u MSP na Univerzitetu u Brajtonu, Velika Britanija.

 

Napomena: Predavanje će biti dostupno 15. septembra od 10:00h, na naslovnoj strani. 

 

 

Arhiva događaja