Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Racio brojevi”

Racio brojeviU sredu, 11. maja od 17:30h putem live streama zavirite u predavanje koje drži prof. dr Zoran Grubišić u okviru kursa „Racio brojevi" i upoznajte se sa osnovnim pojmovima profitabilnosti, povratka na vlasnički kapital (ROE), povratka ulaganja (ROI) i likvidnosti. Polaznici celokupnog kursa naučiće kako da ovladaju veštinom procene i klasifikacije postignute visine bilo kog prinosa od vlasničkog kapitala. 

 

Predavač prof. dr Zoran Grubišić je vrhunski stručnjak - profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji - Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Osnovne, magistarske i doktorske studije iz oblasti ekonomije i finansija završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala.

Ima nekoliko objavljenih udžbenika i monografija i više od dvadeset radova objavljenih u naučnim časopisima od međunarodnog značaja. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija, kao i u izradi mnogobrojnih naučnih i komercijalnih projekata finansiranih od međunarodnih institucija.

 

Napomena: Predavanje će biti dostupno 11. maja od 17:30h, na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja