Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Preduzetništvo”

U petak, 5. jula putem Live streama možete pratiti predavanje „Preduzetništvo". Pre nego što odlučite da se otisnete u preduzetničke vode, morate razumeti osobine i poziciju preduzetnika, kao i zahteve koje pred njih može postaviti vođenje kompanije. Naučite šta je potrebno za upravljanje preduzećem kroz sve njegove životne faze, od samog osnivanja. Otkrijte šta čini jednog preduzetnika, koje osobine treba da poseduje, kao i na koji način treba da razmišlja, kao i da li posedujete sve što je potrebno kako biste postali uspešni.

„Preduzetništvo"Predavač Sandra Savanović-Stevanović je trener poslovnih veština i konsultant za poslovni razvoj i strateško planiranje poslednjih 20 godina. Duboko veruje u celoživotno učenje i životna misija joj je da pomogne i podrži ljude u njihovom profesionalnom i ličnom razvoju. Radila je sa 1.000 preduzeća, 3.500 preduzetnika i 200 opština u regionu Jugoistočne Evrope na različitim programima obuke, podrške i razvoja. Specijalizovala se za teme iz preduzetništva, strateškog i operativnog planiranja, upravljanja promenama, organizacionog razvoja, komunikacije, timskog rada i liderstva. Radi sa javnim (od lokalnog do nacionalnog nivoa), privatnim (i korporacije i mikro, mala i srednja preduzeća), nevladinim i međunarodnim organizacijama (EU, GIZ, USAID,SDC/SECO/SIPPO, JICA, brojne UN agencije, ILO, ADA, EBRD…) Prosečno godišnje održi oko 1.000 sati treninga i 200 sati koučinga. Radila je u više od 20 zemalja na 4 kontinenta. Njene obuke do sada je pohađalo nešto više od 50.000 ljudi. Poseduje preko 10 međunarodnih trenerskih i koučing sertifikata i akreditacija izdatih od relevantnih organizacija u Nemačkoj, Francuskoj, SAD, Velikoj Britaniji, Kanadi… Nagrađena je od strane EBRD za najboljeg mentora za žensko preduzetništvo u Jugoistočnoj Evropi.

Akreditovani je mentor Univerziteta Kembridž za start-upove (ImagineIF program). Po formalnom obrazovanju, Sandra je diplomirani ekonomista. Završila poslediplomske studije iz Upravljanja procesima tranzicije i rekonstrukcije, kao i specijalističke studije iz Upravljanja procesima inovacija u MSP na Univerzitetu u Brajtonu, Velika Britanija.

Napomena: Live stream će biti dostupan 5. jula od 10:30h, na naslovnoj strani

Arhiva događaja