Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Poslovno pravo”

„Poslovno pravo”U utorak, 6. aprila, od 17:30h pratite predavanje predavača Biznis akademije Dejana Sarića i upoznajte se sa vrstama privrednih subjekata, zakonskom regulativom u marketingu i advertajzingu. Otkrićete i na šta se sve odnosi zaštita podataka i kako se oni u praksi štite od zloupotreba. U nastavnim jedinicama izučavaju se ekonomski odnosi, subjekti, izvori i načela poslovnog prava, ali i način pravnog regulisanja u oblastima kao što su intelektualna svojina, marketing, diskriminacija i zaštita podataka. 

Cilj izučavanja kursa Poslovno pravo jeste da upozna i osposobi polaznike da razumeju osnovne pojmove poslovnog prava, pravna pravila i da koriste stečena znanja u svom poslovanju i svakodnevnom životu. Pored toga, cilj ovog kursa jeste da polaznicima omogući razumevanje kako teorijskih, tako i praktičnih elemenata poslovnog prava. 

Kao ekspert u oblasti privrednog prava, predavač Dejan Sarić se od aprila 2014. godine nalazi na poziciji koordinatora za pravne poslove u NLB banci a. d. Beograd. Pre nego što se pridružio timu NLB banke a. d. Beograd, Dejan Sarić radio je u advokatskoj kancelariji „Živković & Samardžić” u Beogradu, gde se bavio privrednim pravom, a posle toga je radio u nekoliko banaka i lizing kući sa osnivačkim stranim kapitalom na poslovima pravne podrške svim poslovnim procesima (ProCredit Bank a. d. Beograd, Expobank a. d. Beograd, Direktna banka a. d. Beograd i Intesa Leasing d. o. o. Beograd). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2000. godine na smeru Privredno pravo, a pravosudni ispit položio je 2004. godine u Beogradu.

Napomena: Predavanje će biti dostupno u utorak, 6. aprila, od 17:30h, na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja