Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Portfolio menadžment

U petak, 18. oktobra, od 17h, putem streama moći ćete da pratite predavanje „Portfolio menadžment”.

0Portfolio menadžment je osnov efikasnog upravljanja finansijskim rizikom i finansijskim inženjeringom. Pogledajte predavanje dr Zorana Grubišića i saznajte više o upravljanju portfoliom hartija od vrednosti.

Dr Zoran Grubišić je profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Osnovne, magistarske i doktorske studije iz oblasti ekonomije i finansija završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala. Ima nekoliko objavljenih udžbenika i monografija i više od dvadeset radova objavljenih u naučnim časopisima od međunarodnog značaja. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija, kao i u izradi mnogobrojnih naučnih i komercijalnih projekata finansiranih od međunarodnih institucija.

Napomena: Stream će biti dostupan 18. oktobra od 16:55h na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja