Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Osnovi ekonomije

U ponedeljak, 25. novembra, od 17:30h putem LIVE STREAMA možete pratiti predavanje „Osnovi ekonomije”.

0Pogledajte predavanje dr Zorana Grubišića i otkrijte šta su ekonomski principi i zakoni, šta su ponuda i tražnja, kao i šta je to teorija cena. 

Dr Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Osnovne, magistarske i doktorske studije iz oblasti ekonomije i finansija završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala. Ima nekoliko objavljenih udžbenika i monografija i više od dvadeset radova objavljenih u naučnim časopisima od međunarodnog značaja. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija, kao i u izradi mnogobrojnih naučnih i komercijalnih projekata finansiranih od međunarodnih institucija.

Napomena: Live stream će biti dostupan 25. novembra od 17:25h na naslovnoj strani.

Arhiva događaja