Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Osnove menadžmenta

U ponedeljak, 18. novembra, od 17:30h putem LIVE STREAMA možete pratiti predavanje „Osnove menadžmenta”.

0Pogledajte predavanje Tijane Savić Tot, predavača BusinessAcademy, i saznajte više o osnovama menadžmenta i poslovne organizacije.

Doc. dr Tijana Savić Tot u oblasti obrazovanja radi poslednjih petnaest godina na izvođenju nastave iz predmeta Osnove menadžmenta i Strategijski menadžment. Osnovne istraživačke oblasti su joj strategijski menadžment ljudskih resursa i strategijski menadžment. Autor je preko trideset naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i stalni učesnik na konferencijama u zemlji i inostranstvu, iz oblasti menadžmenta, strategijskog menadžmenta, upravljanja znanjem i menadžmenta ljudskih resursa. Učesnica je više domaćih i međunarodnih projekata, konsultant iz oblasti strategijskog menadžmenta ljudskih resursa i stalni je recenzent domaćih i međunarodnih časopisa.

Napomena: Live stream će biti dostupan 18. novembra od 17:25h na naslovnoj strani.

Arhiva događaja