Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Organizacija vremena”

Organizacija vremenaU petak 26. novembra, od 18.30h, pratite predavanje „Organizacija vremena” i saznajte više o prikupljanju i upravljanju informacijama, ličnom organizovanju, preuzimanju kontrole nad sopstvenim  životom, delegiranju poslova, timskom radu, strategijama i zadacima. Za one  koji upišu kompletan kurs predavač Vuk Mirčetić priprema i više informacija o tehnikama upravljanja vremenom i fazama upravljanja projektima, a upoznaće vas i sa softverskim alatima za uspešno upravljanje vremenom.  

 

Ovaj kurs omogućava da steknete osnovna znanja o ličnoj organizaciji i procesu izvršavanja obaveza u savremenom poslovnom okruženju. Tokom niza predavanja saznaćete kako uspešan menadžer upravlja svojim i tuđim vremenom u cilju povećanja poslovne efektivnosti, efikasnosti i konkurentske sposobnosti organizacije. 

 

Vuk Mirčetić je master ekonomista, dugogodišnji sertifikovani međunarodni predavač i licencirani edukator od 2007. godine, a 2018. godine je od strane Republike Srbije akreditovan kao predavač za više oblasti. Neke od oblasti za koje je akreditovan i prepoznat kao ekspert jesu i trening za trenere, liderstvo i prezentacione veštine. Narodni poslanik je u XII sazivu Narodne skupštine Republike Srbije i asistent Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije. Jedan je od trenera i Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije.

Kao trener je, tokom svog višegodišnjeg iskustva, trenirao veliki broj profesionalaca u javnom, privatnom i nevladinom sektoru, a i sam je putem neformalnog, dodatnog i celoživotnog obrazovanja uspešno učestvovao u više od 150 treninga i obuka na različite teme u Srbiji i inostranstvu. Objavio je više od 30 naučnih radova, koji su predstavljeni na međunarodnim naučnim konferencijama i objavljeni u različitim naučnim časopisima u Srbiji i inostranstvu.

 

Napomena: Live stream će biti dostupan 26. novembra, od 18.30h, na naslovnoj strani.  

Arhiva događaja