Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Motivisanje zaposlenih

U petak, 27. marta, od 11:30h putem LIVE STREAMA možete pratiti predavanje „Motivisanje zaposlenih”.

0Zaposleni su produktivniji kada su srećni i kada osećaju da ih njihova rad ceni. Pogledate predavanje dr Natalije Radivojević Banović i saznajte više o važnosti motivacije zaoslenih.

Doktor Natalija Radivojević Banović po zanimanju je psiholog. Obrazovanje je stekla na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Desetogodišnje iskustvo u oblasti ljudskih resursa i razvoja potencijala zaposlenih sticala je kako u državnim organima, tako i u privatnom sektoru.

Angažovana je kao honorarni konsultant i predavač iz oblasti „mekih” veština u različitim programima i edukativnim centrima. Veruje u snagu pojedinca i posvećena je kontinuiranom usavršavanju iz oblasti osnaživanja ljudskih potencijala kroz brojne obuke i programe stručnog usavršavanja.

Napomena: Live stream će biti dostupan 27. marta, od 11:25h na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja