Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

“Microsoft Data Access”

Marko StojićevićU četvrtak, 4.marta, od 17:40h, pratite predavanje Marka Stojićevića, u okviru kursa “Microsoft Data Access”. Tokom kursa ćete savladati osnovne tehnike rada sa podacima korišćenjem Microsoft tehnologija. 

Biće obrađene osnove ADO.NET okvira za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju. kao i upotreba specijalnog jezika koji omogućava laku pretragu podataka u različitim oblicima – LINQ. Pojmu objektno-relacionog mapiranja posvećen je značajan deo, a poseban akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije Entity Framework. 

Uz sve to, naučićete i kako se rukuje podacima primenom EF tehnologije, šta je to Code First pristup, ali i koje su napredne tehnike za rad sa podacima.

Kurs Microsoft Data Access vodi predavač Marko Stojićević, stručnjak za Software Development i PHP, C, C#, Java, HTML i CSS tehnologije.

Još kao student Matematičkog fakulteta u Beogradu, Marko je učestvovao na konkretnim IT projektima, što ga je, nakon sticanja diplome mastera informatičkih nauka, učinilo ekspertom koji je spreman da se upusti u najveće izazove.

Svoje profesionalno iskustvo sticao je radeći u IT sektorima internacionalnih kompanija, među kojima su Banca Intesa, Rhea Software, UsableNet i Best Solution Tim.

Napomena: Predavanje će biti dostupno u četvrtak, 4. marta od 17:40h na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja