Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Menadžment projekata: Kako razviti projektni predlog

U subotu, 12. oktobra, od 9 časova, možete pratiti besplatan seminar „Menadžment projekata: Kako razviti projektni predlog”, u organizaciji Centra za razvoj karijere

0

Seminar ima za cilj da pruži uvodne informacije o osnovnim elementima pripreme projekta – od inicijalne deje, analize zainteresovanih strana do definisanja problema, ciljeva, metodologije i budžeta. Učesnici će biti upoznati sa pristupom logičke matrice kao najefikasnijeg instrumenta koji se koristi za razvijanje projektnog predloga.

Tokom seminara, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa praktičnim primerima:

 • analiza zainteresovanih strana;
 • definisanje problema – stablo problema;
 • definisanje ciljeva – stablo ciljeva;
 • razrada projekta putem logičke matrice;
 • izrada budžeta.

Učesnici će takođe imati priliku da se upoznaju sa različitim izvorima finansiranja i mogućnostima apliciranja.

Nakon ovog četvorosatnog seminara, učesnici će steći bazična znanja o tome kako pripremiti kvalitetan projektni predlog i koji su potencijalni izvori finansiranja.

Seminar je namijenjen:

 • pojedincima;
 • predstavnicima:
 • organizacijama civilnog društva – udruženja i fondacije;
 • razvojnim agencijama;
 • školama;
 • poslovnom sektoru;
 • vladinim institucijama;
 • i svima ostalima zainteresovanim za pisanje projektnog prijedloga.

Aida Spahić poseduje više od 15 godina iskustva u implementaciji različitih projekata finansiranih od brojnih međunarodnih donatora kako u nevladinom, tako i u javnom sektoru. Održala je niz radionica, prvenstveno u oblasti pripremanja projektnog predloga, analize javnih politika i mnogih drugih oblasti. Sertifikovani je trener u oblasti pisanja i upravljanja projektima finansiranim od strane EU.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerzitata u Sarajevu, na odjeku za filozofiju i sociologiju, te magistrirala i doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Takođe je certificirana za pružanje usluga filozofskih konsultacija u okviru Gabinete PROJECT@ – Consultoria Filosófica iz Portugala. Bila je stipendista prve generacije Programa podrške razvoju javnih politika u Bosni i Hercegovini u organizaciji Fonda otvoreno društvo BiH. Autorka je više istraživačkih studija, analiza i akademskih članaka koji obrađuju teme iz oblasti civilnog društva, javnih politika i zdravstva.

Live stream

U subotu, 12. oktobra, od 9 časova, klikom na link pristupate prenosu predavanja.

 

Arhiva događaja