Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Međunarodno poslovno pravo”

Međunarodno pravoU petak, 24. juna od 17:30h putem Live streama pratite predavanje Miloša D.Kostića u okviru kursa  „Međunarodno poslovno pravo” i saznajte više o pravilima koja regulišu međunarodne poslovne odnose, a koja se koriste prilikom prometa robe i usluga između subjekata (trgovaca, privrednika) koji dolaze iz različitih država. Ovaj kurs omogućiće vam upoznavanje sa funkcionisanjem međunarodnog poslovanja u modernom svetu. Nakon kompletiranja kursa polaznici će raspolagati saznanjima o ključnim segmentima međunarodnog poslovnog prava i lakše će uočiti razlike i specifičnosti najvažnijih ugovornih odnosa u međunarodnom poslovnom prometu.

 

Predavač Miloš Kostić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master studije iz međunarodne pravne oblasti završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a renutno je na doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu iz oblasti privatnog prava. Pravosudni ispit položio je u Beogradu 2016. godine, a advokatski ispit pred Advokatskom komorom Beograda 2018. godine.

Licencirani je medijator sa sertifikatom o završenoj usko specijalizovanoj obuci medijatora iz oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu – mobinga. Veliku pažnju poklanja izučavanju teorije privatnog prava i poseduje veliko iskustvo stečeno u oblasti privrednog prava, imajući u vidu obavljeni pripravnički staž u Erste Bank AD Novi Sad, te zaposlenju u Societe Generale Banka Srbija AD Beograd. Tečno govori engleski jezik, služi se nemačkim i francuskim jezikom.

 

Napomena: Predavanje će biti dostupno 24. juna od 17:30h, na naslovnoj strani.

Arhiva događaja