Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Međunarodna ekonomija”

Zoran GrubišićU sredu, 29. juna, od 17:30h,  putem Live streama zavirite u predavanje prof. dr Zorana Grubišića u okviru kursa „Međunarodna ekonomija” i saznajte više o faktorima koji su doveli do razvoja svetskog tržišta. Otkrićete kako se razvijaju zemlje sa bogatim prirodnim resursima a kako one koje imaju ovaj nedostatak i ko je u prednosti.Prof. Grubišić tokom celog kursa vodi vas kroz sve prednosti i nedostatke globalizacije i svetskog tržišta, ali i mogućnosti međunarodnog kretanja robe, usluga i kapitala. Bliže ćete se upoznati sa međunarodnim transferom tehnologije, ali i međunarodnom migracijom radne snage. Kurs se bavi i merama i instrumentima kojima se reguliše međunarodna saradnja 

Predavač - prof. dr Grubišić  je vrhunski stručnjak, redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji - Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Osnovne, magistarske i doktorske studije iz oblasti ekonomije i finansija završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala.Ima nekoliko objavljenih udžbenika i monografija i više od 50 radova objavljenih u naučnim časopisima od međunarodnog značaja. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija, kao i u izradi mnogobrojnih naučnih i komercijalnih projekata finansiranih od međunarodnih institucija.

Napomena: Predavanje će biti dostupno 29. juna, od 17:30h, na naslovnoj strani. 

 

Arhiva događaja