Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Lobiranje”

LobiranjeU četvrtak, 16. juna od 17:30h, putem Live streama možete pratiti online predavanje Nazifa Hasanbogovića na temu „Lobiranje”, na kom će vas predavač Nazif Hasanbović upoznati sa samim pojmom lobiranja, njegovom istorijskom dimenzijom, kao i sa lobiranjem u savremenom smislu, ali i sa metodama i tehnikama koje se primenjuju u procesu uticanja na donošenje odluka. Steći ćete bazična znanja o načinima uticanja na donosioce odluka, bilo sa pozicije sopstvenog interesa ili interesa grupe.

Predavač Nazif Hasanbegović je magistar komunikacijskih nauka i certificirani trener, sa više od 15 godina relevantnog profesionalnog iskustva. Angažiran je na poslovima kreiranja i razvoja odnosa s javnošću i odnosa s medijima, bavi se dizajniranjem i implementacijom kampanja usmjerenih ka promjeni svijesti javnosti, uticajem na ponašanje i zagovaranjem vrijednosti, te kreiranjem interne i eksterne komunikacijske strategije i planova za vladine i nevladine institucije, kao i za poslovne klijente.

U istom periodu razvio je specijalizirane module obuke koji su uvrstili savremene komunikacijske teorije i praksu u rad sa profitnim i neprofitnim organizacijama, uključujući i vladine, nevladine, kao i međunarodne organizacije, u oblasti upravljanja komunikacijom sa javnostima i njenim integriranjem, u oblasti upravljanja komunikacijom sa tradicionalnim i novim medijima, kao i u oblasti kreiranja kreativnih kampanja i sličnih projekata. Također, vodi i treninge u oblasti HR menadžmenta i liderstva.

Napomena: Predavanje će biti dostupno 16. juna od 17:30h, na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja