Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Java Web Application Development”

„Java Web Application Development”U utorak, 13. aprila, gledajte predavanje programera Aleksandre Arsić, doktoranda sa priznatim međunarodnim sertifikatima, i saznajte više o  web programiranju u programskom jeziku Java. Celokupan kurs, u koji vam sada omogućavamo da zavirite, polaznicima će omogućiti da razviju sve potrebne veštine pomoću kojih će kasnije raditi na izradi aplikacija za web.

Ovaj kurs osmišljen je tako da polaznicima predstavi osnovne pojmove koji se tiču Java web programiranja, kao što su skripleti, servleti, apleti, JSP stanice, metode integracije Java koda u HTML-u i još mnogo toga. Osim obrade osnovnih pojmova, kurs će se fokusirati i na obrađivanje najčešće korišćenih frameworkova u razvoju jedne web aplikacije: Spring web MVC i JSF.

Kurs će vam pomoći da steknete kompletnu sliku o svetu Java EE aplikacija, kao i o upotrebi EJB komponenata prilikom njihovog kreiranja. Kroz šest modula, na koje je kurs podeljen, naučićete sve što vam je neophodno za programiranje web aplikacija pomoću programskog jezika Java.

Predavač Aleksandra Arsić je master matematičar (računarstva i informatike) i student doktorskih studija Fakulteta tehničkih nauka. Poseduje višegodišnje iskustvo kao saradnik u nastavi i asistent-predavač.

Pored toga, aktivno učestvuje na IT projektima, gde kao programer primenjuje znanja iz baza podataka, HTML-a, CSS-a, JavaScripta, ali i programskih jezika kao što su C, C++ i Java. Poseduje sertifikate Oracle akademije: Database Design and Programming with SQL, Java Programming i Java Fundamentals.

Napomena: Predavanje će biti dostupno u utorak, 13. aprila, od 17:30h, na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja