Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Investiciono bankarstvo

Investiciono bankarstvoU ponedeljak, 28. juna, pratite predavanje Aleksandra Đorđevića, u okviru kursa Investiciono bankarstvo, i saznajte više o ulozi i funkcionisanju investicionih banaka i investicionim aktivnostima na primarnom i sekundarnom tržištu, kao i o posredničkim uslugama investicionih banaka. Temeljno ćete se upoznati sa pojmovima kao što su: emisija hartija od vrednosti, trgovina hartijama od vrednosti, kastodi banka, investicioni portfolio banke itd. Saznaćete i koja je i kakva uloga brokera i dilera, ali i finansijskih konsultanata i investicionih savetnika. 

Tokom kursa saznaćete koji sve oblici investicionih banaka postoje, koje su osnovne funkcije investicione banke, kao i koje politike kompleksnog porftolija postoje. 

Predavač Aleksandar Đorđević je iskusni izvršni direktor sa međunarodnim iskustvom. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Tokom svoje dugogodišnje karijere stekao je međunarodno iskustvo i radio u organizacijama kao što su: Agencija za privatizaciju RS, BDO, Changzhou Euro Galvanized Steel, PR China, Société Générale banka Srbija, gde je bio angažovan kao rukovodilac različitih projekata, savetnik za transakcije, M&A menadžer itd. Danas je generalni direktor u RAPP Zastava d.o.o., Kragujevac.

 

Putem neformalnog, dodatnog obrazovanja učestvovao je na mnogim treninzima: Win-Win Negotiation, Coaching, Business Valuation, Situation Leadership, Change Management, Financial Due Diligence, MS Project Management, ISO 9001:2015, Asset Management. Vlasnik je kompanije 82Pb Design Solutions (HR kompanija koja nudi kadrovska rešenja za mašinstvo nove kompanije) i partner u firmi RoboticaSystems. Član je Srpskog udruženja korporativnih direktora. Na BusinessAcademy je predavač iz oblasti finansija, marketinga, efikasnosti i efektivnosti.

 

Napomena: Predavanje će biti dostupno putem Live streama u ponedeljak, 28. juna, od 17:30, na naslovnoj strani.

Arhiva događaja