Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Graphic Applications Development”

„Graphic Applications Development”U petak, 2. juna, od 17:30, putem Live streama zavirite u jedno od predavanja Vladimira Marića u okviru kursa „Graphic Applications Development” na kom će se obrađivati tehnike za kreiranje grafičkih programa na desktop platformi, pre svega aplikacija sa grafičkim korisničkim interfejsom (GUI). 

Tokom ovog kursa obrađuje se primarno Tkinter, okvir koji je ugrađen u sve Python distribucije i koji omogućava upoznavanje sa svim konceptima neophodnim za buduće bavljenje grafikom u aplikacijama. Predstavljaju se esencijalni koncepti grafičkog programiranja poput emitovanja događaja, njihove detekcije i obrade, kreiranja glavne petlje aplikacije, njenog razumevanja i kontrole, kao i kreiranja i upotrebe različitih grafičkih korisničkih kontrola. Kurs pažnju posvećuje i problematici višenitnog programiranja u kombinaciji sa grafikom, takođe kroz Tkinter okvir. 

Osim rada sa 2D grafikom, tokom kursa postoji osvrt i na koncepte 3D programiranja i specifičnosti rada sa 3D grafikom.

Predavač Vladimir Marić je stručnjak za programiranje i dinamiku animacije sa višegodišnjim predavačkim iskustvom. On je prvi i jedini instruktor za Zend PHP sertifikaciju u Srbiji, a poseduje i licencu Microsoft sertifikovanog trenera (MCT). Osim toga, osnivač je kompanije za web i video produkciju i razvoj poslovnog softvera. Učestvovao je u brojnim međunarodnim projekatima sa inostranim partnerima.

 

Napomena: predavanje će biti dostupno 2. juna, od 17:30, na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja