Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Graphic Applications Development

Marko CarićU petak, 14. maja, pratite predavanje kojim vam LINKeduTV omogućava da zavirite u kurs Graphic Applications Development i upoznajte se sa tehnikama za kreiranje grafičkih programa na desktop platformi. Kurs pruža više saznanja o procedurama obavljanja asinhronih poslova u grafičkim okruženjima. Tokom njega naučićete da kreirate, prepoznate i upotrebite glavnu petlju grafičke aplikacije, kao i da podešavate frekvenciju osvežavanja ekrana. 

Cilj ovog kursa jeste osposobljavanje polaznika za kreiranje grafičkih aplikacija i njihovo potpuno razumevanje. Po njegovom završetku, polaznik će znati na koji način funkcionišu grafičke aplikacije na desktop platformama. On će moći da prepozna i objasni načine na koji se grafički elementi proizvode i emituju na ekranu ili njegovim delovima. Moći će da kreira grafičke komponente, da objasni oblike njihovog ponašanja i upotrebi ih prema projektnim potrebama. 

Pored samog rada sa grafikom, nakon kompletiranog kursa, polaznik će biti u stanju da, koristeći vezu sa sistemom za upravljanje bazama podataka ili mrežnim servisima, aplikaciju oživi i učini funkcionalnom.

Kurs vodi Marko Carić, magistar računarskih nauka, koji poseduje višegodišnje predavačko iskustvo u programskim jezicima Java i PHP. Diplomirao je i magistrirao na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gde radi na izradi doktorske disertacije.

Kao koautor objavio je više udžbenika iz oblasti računarstva. Oblasti interesovanja su mu kriptografija, algoritmika i programiranje.

 

Napomena: Predavanje će biti dostupno putem Live streama u petak, 14. maja, od 17:30h na naslovnoj strani. Arhiva događaja