Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Finansijska analiza”

Finansijska i investiciona analizaU četvrtak, 25 maja od 17:30 putem Live streama zavirite u predavanje Sonje Đuričin u okviru kursa „Finansijska i investiciona analiza” i bliže se upoznajte sa značajem finansijske analize u donošenju odluka i usmeravanja sredstava, kako na ličnom nivou, tako i na nivou preduzetnika, kompanija, preduzeća, ali i na državnom nivou. 

Saznaćete više o različitim vrstama finansijskih direktora, njihovim formalnim titulama, zaduženjima i mogućnostima, u zavisnosti od  organizacionih struktura koje zastupaju.

Otkrićete šta sve obuhvata finansijska analiza i na šta se mogu odnositi finansijski izveštaji, kao i o tome kako oni usmeravaju dalje akcije i investicije.

Naučite više o pojmovima kao što su bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje.

Predavačica Sonja Đuričin doktorirala je na Beogradskoj bankarskoj akademiji – fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerzitet UNION, a svoje znanje u oblasti računovodstva i finansija usavršavala je u Italiji i Francuskoj. Trenutno je zaposlena kao viša naučna saradnica na Institutu ekonomskih nauka, a radila je kao predavačica i asistentkinja na Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije Univerziteta UNION. Članica je Naučnog društva ekonomista Srbije.

Autorka je i koautorka velikog broja knjiga u oblasti finansija, privrede i agroekonomije. Učestvovala je u brojnim naučnim projektima čije su teme bile povezane sa ekonomskim aspektima evropskih integracija i poljoprivredom, a bavila se i temom korupcije u Srbiji.

Napomena: Stream će biti dostupan 25. maja, od 17:30, na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja