Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Elektronsko poslovanje

U sredu, 19. septembra, od 17h putem streama možete pogledati predavanje „Elektronsko poslovanje”.

0Poslušajte predavanje Vladimira Simovića i saznajte više o e-poslovanju. Čućete kako možete da ubrzate poslovne procese i pojednostavite komunikaciju sa poslovnim partnerima.

Vladimir Simović je doktor tehničkih nauka, polje organizacionih nauka. Doktorirao je na Fakultetu organizacionih nauka iz oblasti elektronskog poslovanja i magistrirao na istom fakultetu na temu sistema plaćanja na internetu. Oblasti profesionalnog interesovanja obuhvataju sisteme plaćanja na internetu, bankarsko poslovanje, elektronsku trgovinu, sajber pravo, internet marketing i računovodstvenu politiku. Učesnik je brojnih domaćih konferencija i naučnih skupova koji se bave problematikom elektronskog poslovanja. Autor je i koautor radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima. Njegovi radovi su citirani od strane Svetske banke u njenim redovnim godišnjim publikacijama.

Napomena: Stream će biti dostupan 19. septembra, od 16:55h na naslovnoj strani.

Arhiva događaja