Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Ekonomija EU

U sredu, 21. avgusta, od 17h putem streama moći ćete da pogledate predavanje „Ekonomija EU”

0Saznajte više o funkcionisanju ekonomije Evropske unije i o modelima i elementima makroekonomske politike u praksi zemalja članica.

Dr Zoran Grubišić je profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Osnovne, magistarske i doktorske studije iz oblasti ekonomije i finansija završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala. Ima nekoliko objavljenih udžbenika i monografija i više od dvadeset radova objavljenih u naučnim časopisima od međunarodnog značaja. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija, kao i u izradi mnogobrojnih naučnih i komercijalnih projekata finansiranih od međunarodnih institucija.

Napomena: Stream će biti dostupan 21. avgusta od 16:55h na naslovnoj strani.

Arhiva događaja