Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Efektivno pregovaranje

U utorak, 16. juna, od 17:30h, putem LIVE STREAMA moći ćete da pratite predavanje „Efektivno pregovaranje”.

0Saznajte više o najvažnijim karakteristikama pregovaranja. Uz pomoć saveta Ariela Miloševića, predavača BusinessAcademy, steknite veštine i tehnike koje će unaprediti vaše pregovaračke pozicije.

Ariel Milošević ima više od 15 godina radnog iskustva, od kojih je poslednjih osam u razvoju i koordinaciji različitih regionalnih i globalnih projekata, uključujući projekte koje finansira EU. Obrazovanje je stekao u oblasti međunarodnog prava, a poseduje i praktično iskustvo u upravljanju projektima, logistici i procesima snabdevanja, adaptaciji na klimatske promene, javnim nabavkama, odnosima sa javnošću i organizaciji radionica i seminara. Ima bogato iskustvo u radu sa vladinim, nevladinim i međunarodnim organizacijama i privatnim sektorom. Trenutno radi kao menadžer na projektima SEERISK i ORIENTGATE u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Autor je više publikacija i tekstova.

Napomena: Live stream će biti dostupan 16. juna od 17:25h na naslovnoj strani.

Arhiva događaja