Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

“Drawing”

DrawingPredavanja na kojima ćete, kroz praktične vežbe, osloboditi ruku za crtanje kako biste što uspešnije izrazili svoja dizajnerska rešenja.

 

Ovaj kurs obuhvata teoriju i primere kroki crtanja, kroki crteže mrtve prirode i crteže modela sa promenama kompozicije, crteže apstraktnih kompozicija, kao i kroki apstrahovanje realnih kompozicija. Kurs Drawing vodi predavač Natalija Jovanović. 

 

Natalija je master primenjeni umetnik sa bogatim profesionalnim iskustvom, kako akademskim tako i praktičnim,  u zemlji i inostranstvu. 

 

Profesionalno iskustvo stekla je radeći u Milanu, kao i u arhitektonskim biroima u Beogradu. Kao dizajner enterijera, 2009. godine osnovala je Studio Pilastro, koji se bavi projektovanjem, u kome radi i danas. U dosadašnjem radu izvela je preko 80 samostalnih i grupnih projekata enterijera. 

 

Dobitnica je sledećih nagrada.  BIG SEE Interior Design Award 2019 – kategorija: Retail – Interior design of the SKINMEDIC CLINIC, Month of Design Festival in Ljubljana, Slovenija, 2019. godine, BIG SEE Interior Design Award 2019 – kategorija: Workplace – Interior design of the MB TRANS COMPANY OFFICE BUILDING, Month of Design Festival in Ljubljana, Slovenija, 2019. godine i Nagrade za arhitekturu i dizajn u kamenu, VI međunarodna izložba Kamen u arhitekturi i umetnosti, Udruženje Kamena Kolonija – Stone Studio Association, 2019. godine. Učestvovala je na radionicama BINE 2016. godine, kao autor radionice Playful Architect, saradnik na radionici Nijanse prostora i 2017. godine kao autor radionice Prostori igre, a od 2018. član je programskog tima BINE, gde radi na organizaciji događaja i kao kustos.

 

Trenutno je angažovana kao asistent na evropskom projektu Kreativne Evrope SCCM (Shared cities, creative momentum). Član je Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) od 2017. i udruženja Žensko arhitektonsko društvo (ŽAD) od 2018. Godine.

Napomena: Predavanje će biti dostupno u četvrtak, 26. novembra od 17:30h na naslovnoj strani. 

Arhiva događaja