Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Database Administration and Security

Marko CarićU utorak, 27. jula, od 17:30h, pratite predavanje Marka Carića u okviru kursa Database Administration and Security i upoznajte se sa ulogama administracije baze podataka, kao i sa elementima koji se koriste za zaštitu podataka. 

Saznaćete zašto administracija sistema za upravljanje bazama podataka igra presudnu ulogu u zaštiti i upravljanju bazama podataka organizacija. 

Oni koji se upišu na ceo kurs, pored usvajanja znanja o detaljnoj strukturi podataka (baze, tabele, kolone), usavršićete i veoma bitan strukturni upitni jezik (SQL), koji će vam omogućiti da samostalno izvršite sve vrste operacija nad bazom podataka. Baze podataka su veoma važan segment u organizaciji, koji nam omogućava da jednom prikupljene podatke ne izgubimo i time utiče na brzinu i kvalitet rada.

Polaznici ovog kursa osposobiće se za samostalno rukovanje sistemom za upravljanje bazom podataka, administriranje baze, manipulaciju podacima, testiranje i obezbeđivanje integriteta podataka i upravljanje korisnicima. Nakon usvajanja gradiva na celom kursu moći ćete samostalno da napravite plan za kreiranje baze podataka, da modelirate bazu podataka i izvršite implementaciju kreiranog modela. Bićete u stanju da identifikujete potencijalne probleme u bazi podataka i uklonite ih. LINKeduTV sada vam omogućava da zavirite u jedno od predavanja iz kursa. 

Predavač Marko Carić je magistar računarskih nauka, koji poseduje višegodišnje predavačko iskustvo u programskim jezicima Java i PHP. Diplomirao je i magistirao na Matematičkom fakultetu u Beogradu gde radi na izradi doktorske disertacije. Kao koautor objavio je više udžbenika iz oblasti računarstva.Oblasti interesovanja su mu kriptografija, algoritmika i programiranje.

 

Napomena: Predavanje će putem Live streama biti dostupno u utorak, 27. jula, od 17:30h, na naslovnoj strani. 

 

Arhiva događaja