Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

„Advanced JavaScript Programming”

„Advanced JavaScript Programming”U četvrtak, 6. maja, od 13:30h putem LIVE STREAMA možete pratiti predavanje „Advanced JavaScript Programming”. Predavač ITAcademy Dušan Čoko govoriće o objektno orijentisanom programiranju pomoću JavaScripta. To podrazumeva proučavanje klasa i objekata, ali i upotrebu dizajn šablona i drugih naprednih objektno orijentisanih koncepata.

U kursu je detaljno objašnjeno šta je objekat i na koji način se on može tretirati kroz aplikaciju, koje su dobre i loše strane korišćenja objekta i kakvu korist developer može imati od objektnog pristupa. Razjašnjeni su fundamentalni koncepti objektnog programiranja odgovorima na različita pitanja. Poput toga šta je klasa i na koji način se koristi za kreiranje objekata, šta je nasleđivanje i kako se može realizovati u JavaScriptu. 

Osim JavaScripta, kurs obrađuje i TypeScript – strogo tipizirani programski jezik izveden iz JavaScripta, ali napravljen po aktuelnim standardima, koji je nezaobilazan u najpoznatijim JavaScript okvirima (poput Angulara ili Reacta).

Dušan Čoko je team leader na razvoju i održavanju informacionog sistema visokoškolske ustanove koji broji oko 3.000 aktivnih dnevnih korisnika.

Programiranjem veb-aplikacija bavi se više od osam godina. Za to vreme razvio je na desetine sajtova različitih veličina i nekoliko e-commerce rešenja. Koautor je prvog domaćeg materijala za e-commerce platformu Magento i deo je zajednice za podršku lokalizacije ove platforme.

Stručnjak je za frontend i backend delove softvera – poseduje iskustvo u razvoju aplikacija za web i desktop aplikacije korišćenjem programskih jezika PHP, Java, Python i Visual Basic za backend/native aplikacije, kao i HTML/CSS/JavaScript tehnologije za frontend.

 

Napomena: Live stream će biti dostupan u četvrtak. 6. maja, od 13:30h na naslovnoj strani.

Arhiva događaja