Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Administrative Process Automation

Administrative Process AutomationU sredu, 14. jula, u 17:30h, pratite predavanje Administrative Process Automation i bliže se upoznajte sa procesima automatizacije poslovnog okruženja. 

Od predavača Zorana Ilića saznaćete detalje o utomatizaciji poslovnih procesa korišćenjem komandne linije i PowerShell frameworka, kreiranju BAT fajlova i automatizaciji Linux infrastrukture korišćenjem Bash skripti. Tokom celog kursa oažnja će biti posvećena kreiranju naprednih rešenja za automatizaciju procesa i pokretanju skripti za domensko okruženje. 

Nakon odslušanog kursa bićete u mogućnosti da automatizujete neke od procesa u svom poslovnom okruženju i sebi smanjite vreme za njihovo odrađivanje.

Predavač Zoran Ilić je sistem administrator u Ministarstvu nauke Republike Srbije sa stalnim angažovanjem na zaštiti, sigurnosti i projektovanju računarskih mreža za potrebe Ministarstva. Obučavao je tim sistem administratora RTS-a. Napisao je više knjiga, među kojima se ističu one iz oblasti Linux serverskih okruženja i administracije. 

Aktivan je učesnik projekata pod okriljem Evropske komisije iz oblasti informacionih tehnologija. Vrstan je poznavalac programskih jezika baziranih na C jeziku, iskusan administrator Linux web hosting platformi i stručnjak za kriptografske protokole u web okruženju. 

 

Napomena: predavanje će biti dostupno u sredu, 14. jula, u 17:30h, na naslovnoj strani

Arhiva događaja