Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Građansko vaspitanje između :( i :)

Kako motivisati učenike da rade, a da za svoj rad ne budu nagrađeni ocenom? Poslušajte na koju ideju je došla Anđelka Petrović, nastavnica građanskog vaspitanja. S obzirom na to da se za ovaj predmet dobija nedovoljno pod­sti­caj­na opisna ocena, uče­nici predmet ne doživljavaju kao va­žan. I eto izazova – ka­ko podstaći nezainteresovanog uče­ni­ka? Kako ga mo­ti­vi­sa­ti da uči u­prkos či­nje­ni­ci da ne­će bi­ti oce­njen? Sav­re­me­ne in­for­ma­ci­one te­hno­lo­gi­je (IKT) po­ka­za­le su se kao efi­ka­sna alat­ka. Pogledajte kako. 

5.0/5
Predavač - nedostaje slika

Anđelka Petrović

Anđelka Petrović radi kao profesorka srpskog jezika i književnosti i profesorka građanskog vaspitanja.  Više »

Pogledajte ostale video materijale »

Prosledi prijatelju

Ovo će te možda interesovati. Idi na link:
https://www.linkedu.tv/gradansko-vaspitanje-izmedu-i