Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Uvod u Angular JS

AngularJS je framework otvorenog koda, koji se zasniva na MVC (Model-View-Controller). To podrazumeva da se aplikacija sastoji iz modela, aplikacione logike i prezentacionog dela. Modeli služe za komunikaciju sa bazom, dok su u aplikacionoj logici smešteni kontroleri, posrednici u komunikaciji između baze podataka i prezentacionog dela. AngularJS omogućava proširenje HTML sintakse u skladu sa potrebama date aplikacije. Pogledajte ovo predavanje i saznajte šta je potrebno da biste radili sa AngularJS frameworkom. 

 

 

3.5/5
Predavač - nedostaje slika

Grupa autora ITAcademy

ITAcademy je međunarodna škola za informacione tehnologije. Školovanje je usredsređeno na istraživanje, razvoj i primenu ekspertskih računarskih veština. Predavači su stručnjaci u oblasti informacionih tehnologija, prirodnih nauka i menadžmenta.  Više »

Pogledajte ostale video materijale »

Prosledi prijatelju

Ovo će te možda interesovati. Idi na link:
http://www.linkedu.tv/uvod-u-angular-js